podpis

Ubezpieczenie D&O – na czym polega?

Zakłady ubezpieczeniowe proponują swoim klientom różnego rodzaju polisy, w zależności od tego, czy mają dotyczyć one ochrony ich życia prywatnego czy zawodowego. Jedną z coraz popularniejszych propozycji jest ubezpieczenie D&O, na które niegdyś decydowali się jedynie właściciele dużych korporacji zatrudniających wiele osób. Czym dokładnie jest polisa D&O i kto może ją wykupić?

Ochrona zarządzających – ubezpieczenie D&O

W każdej większej firmie powołuje się osoby, które przejmują na siebie obowiązki z zakresu zarządzania. Zazwyczaj na mocy prawa powoływany jest zarząd, często jednak w firmach tworzy się również mniejsze struktury, czyli inaczej działy. Tymi właśnie działami zarządzają konkretne osoby, które noszą miano managerów. Codzienna praca zarówno osób zarządzających, jak i tych, które zasiadają w zarządzie, jest niezwykle odpowiedzialna. Z jednej strony muszą one mieć na uwadze dobro spółki i jej ciągły rozwój, z drugiej jednak powinny postępować zgodnie z obowiązującym prawem handlowym, podatkowym czy chociażby cywilnym. Co ciekawe, z punktu widzenia prawa spółka jest osobnym bytem, dlatego też niejako sama ponosi odpowiedzialność za swoje zobowiązania. Tymczasem okazuje się, że wcale tak nie jest – to właśnie osoby zarządzające są na mocy odpowiednich przepisów pociągane do odpowiedzialności finansowej, a nawet karnej. Dlatego też muszą one zadbać o odpowiednie zabezpieczenie, jakie daje polisa D&O.

Niegdyś korzystali z tej opcji głównie właściciele spółek, gdyż sądzono, że to oni ponoszą największą odpowiedzialność. Praktyka gospodarcza pokazuje jednak, że niemal w takim samym stopniu odpowiedzialni są główni księgowi, dyrektorzy handlowi czy operacyjni. Chodzi tutaj nie tylko o zobowiązania finansowe spółki, ale również te dotyczące wykonywania umów czy nawet nieprawidłowego, niezgodne z prawem przeprowadzania procedur.

Co daje ubezpieczenie D&O?

Ubezpieczenie D&O to przede wszystkim kompleksowa ochrona członków zarządu oraz osób, które pełnią funkcje managerskie. Główną zaletą polisy jest fakt, że pokrywa ona koszty pomocy prawnej, a więc pozwala na opłacenie honorarium prawników, którzy reprezentują ubezpieczonego przed organami sprawiedliwości czy administracyjnymi. Ubezpieczenie D&O chroni również w zakresie roszczeń odszkodowawczych związanych z pełnionymi funkcjami. Co ciekawe, polisa D&O może objąć ochroną nie tylko samych pracowników firmy, ale również ich rodziny, a także spadkobierców. Jest to bardzo szerokie ubezpieczenie, jednak zawsze należy dobrze zapoznać się z jego ogólnymi warunkami. Polisę typu D&O z pewnością warto posiadać, zwłaszcza że prowadzenie działalności w dzisiejszych realiach gospodarczych jest niezwykle ryzykowne. Należy bowiem mieć na uwadze ciągle zmieniające się przepisy prawa, które często są bardzo niejasne. Dodatkowo warto wziąć pod uwagę, że nawet osoba zarządzająca może popełnić zwykły, przypadkowy błąd. Tyle tylko, że może on finalnie sporo kosztować. Ubezpieczenie D&O pozwala więc spokojnie prowadzić firmę i wykonywać swoje obowiązki. Warto pamiętać, że praca w organach zarządzających jest bardzo stresująca, dlatego aby móc spać spokojnie, dobrze jest wykupić dodatkową polisę.

Koszt ubezpieczenia D&O

Składka w przypadku polisy D&O zależy w głównej mierze od zakresu ochrony ubezpieczeniowej i liczby osób, jakie mają nią zostać objęte. Im więcej zarządzających zostanie wpisanych do polisy, tym mniejsza będzie składka przypadająca na jedną osobę. Kompleksowe ubezpieczenie D&O jest drogie, jednak na dzień dzisiejszy stanowi ono najlepszą formę zabezpieczenia dla zarządzających działami czy osób zasiadających w zarządzie spółki. Składka może wynosić nawet kilkanaście tysięcy złotych rocznie, w przypadku ubezpieczania większej liczby osób. Z drugiej jednak strony bezpieczeństwo finansowe i personalne powinno być priorytetem, a osoba ubezpieczona ma świadomość, że w razie jakichkolwiek problemów nie zostanie bez pomocy. To inwestycja w spokój i bezpieczeństwo finansowe.

Możliwość komentowania została wyłączona.