terapia

Kiedy warto skorzystać z pomocy neuropsychologa?

Neuropsycholog Warszawa to dziedzina, która łączy w sobie medycynę i psychologię. Zajmuje się badaniem funkcjonowania mózgu. Innymi słowy, neuropsychologia bada, jak i czy prawidłowa praca mózgu przekłada się na zachowanie człowieka. Warto wiedzieć, czym zatem dokładnie zajmuje się neuropsycholog, jak wygląda badanie oraz kiedy należy udać się do tego specjalisty.

Czym zajmuje się neuropsycholog?

Głównym zadaniem neuropsychologa jest przeprowadzanie badań neuropsychologicznych oraz przeprowadzanie terapii neuropsychologicznej. Pacjentami tego specjalisty są osoby, które doznały biologicznego uszkodzenia mózgu, oraz takie, u których podejrzewa się chorobę neurodegeneracyjną, np. Parkinsona, stwardnienie rozsiane oraz chorobę Alzheimera. Najczęściej do gabinetu neuropsychologa trafiają osoby odczuwające różnego rodzaju trudności w funkcjonowaniu, które wynikają z urazu czaszkowo-mózgowego bądź udaru. Warto dodatkowo podkreślić, że diagnozie neuropsychologicznej często poddawani są także pacjenci chorujący na autyzm, chorobę Aspergera, z ADHD i ADD oraz z dysgrafią, dysleksją i dyskalkulią. Dodatkowo neuropsycholog pomaga również osobom z innymi zaburzeniami neurologicznymi, np. z zespołem Downa oraz z dziecięcym porażeniem mózgowym.

Jak i co bada neuropsycholog?

Wizyta w gabinecie neuropsychologa zaczyna się od przeprowadzenia przez specjalistę dokładnego wywiadu dotyczącego stanu zdrowia pacjenta. W jego tracie badana jest zdolność mowy, pamięć, koncentracja oraz zdolność myślenia abstrakcyjnego. Wywiad polega również na zasięgnięciu opinii przez neuropsychologa wśród bliskich pacjenta na temat jego zachowania. Podkreślić tu trzeba, że jeśli jest on osobą z chorobą neurodegeneracyjną bądź po urazie mózgu, wówczas neurolog współpracuje z jego lekarzem prowadzącym. Stawiając diagnozę, zawsze bierze pod uwagę zarówno czynniki fizjologiczne, jak i aspekty związane z zaburzeniami poznawczymi. Oznacza to, że neuropsycholog bada, w jakim stopniu organiczne uszkodzenie mózgu wpłynęło na procesy intelektualne u pacjenta.

Kiedy zgłosić się do neuropsychologa?

Z pomocy neuropsychologa na pewno warto skorzystać, jeśli cierpi się na zaburzenia neuropsychologiczne. Dotyczy to zarówno dorosłych, jak i dzieci. Konkretnym powodem, dla którego warto zwrócić się do tego specjalisty, jest przebyta operacja mózgu. Innym powodem może być chęć potwierdzenia bądź wykluczenia choroby neurologicznej. W przypadku dzieci wizyta w gabinecie może być konieczna, jeśli maluch wykazuje specyficzne problemy z uczeniem się. Pamiętać trzeba, że u najmłodszych bardzo ważne jest, aby w razie takiej potrzeby diagnoza neuropsychologiczna postawiona była jak najszybciej. W innym przypadku problemy neuropsychologiczne będą się pogłębiać. W całej Polsce funkcjonuje sporo gabinetów neuropsychologicznych. Jeżeli szukasz neuropsychologa w Warszawie, z pewnością znajdziesz go bez problemu.

Na czym polega terapia neuropsychologiczna?

Sama terapia neuropsychologiczna polega przede wszystkim na pomocy pacjentowi w walce z trudnościami różnego typu. Wykorzystywane jest tu zjawisko neuroplastyczności mózgu. Oznacza to, że w trakcie rehabilitacji neuropsychologicznej pacjent wykonuje ćwiczenia opierające się na wielokrotnych powtórzeniach konkretnych czynności. Dzięki temu w mózgu tworzą się nowe połączenia, a stare są pomijane. W ramach takiej terapii możliwe jest choćby częściowe odzyskanie sprawności sprzed urazu. Daje ona także możliwość nabycia nowych umiejętności radzenia sobie z określoną trudnością. Oczywiście ćwiczenia i przebieg terapii zawsze dostosowywane są indywidualnie do konkretnego pacjenta. Przykładowo w przypadku pacjentów z zaburzeniami percepcji stosuje się ćwiczenia poszukiwania wzrokowego. Pacjent szuka w twarzy cech kluczowych i uczy się łączyć informacje z daną osobą. Z kolei w przypadku osób z zaburzoną funkcją uwagi stosuje się ćwiczenia refleksu, seryjne dodawanie i odejmowanie czy rozpoznawanie określonych znaków na kartce papieru. Jeszcze inny rodzaj ćwiczeń stosuje się u pacjentów z zaburzeniami pamięci.

Możliwość komentowania została wyłączona.