olej

Co zrobić ze zużytym olejem roślinnym?

Prawidłowa utylizacja zużytego oleju spożywczego jest niezwykle istotna ze względów środowiskowych i ekonomicznych. Wylewany w nieodpowiednich miejscach olej stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzi i innych organizmów, zwłaszcza wodnych. Może mieć również katastrofalny wpływ na funkcjonowanie sieci wodno-kanalizacyjnych. Co zrobić ze zużytym olejem po smażeniu?

Dlaczego prawidłowa utylizacja oleju jest tak ważna?

Zrozumienie zagrożenia wynikającego z nieprawidłowego postępowania ze zużytym olejem posmażalniczym jest istotne w kontekście jego prawidłowej utylizacji. Olej pozostały po smażeniu, zarówno w gospodarstwach domowych, jak i punktach gastronomicznych, zawiera wiele substancji o potencjalnie szkodliwym wpływie na zdrowie i środowisko. Wiele ze związków chemicznych, powstających w wyniku termicznego przekształcania się tłuszczu, ma właściwości silnie kancerogenne. Do takich substancji należy między innymi akroleina. Wylewanie oleju bezpośrednio do gleby lub cieków wodnych, stanowi więc zagrożenie dla funkcjonowania ekosystemów i zdrowia organizmów żywych.

Myśląc o tym, co zrobić ze zużytym olejem roślinnym, wiele osób zastanawia się nad możliwością wylania go bezpośrednio do odpływów kanalizacji.  Jednak takie postępowanie również jest szkodliwe. Olej, wylewany do kuchennych zlewów i odpływów toalet, powoduje powstawanie zatorów tłuszczowych w rurach. W skrajnych przypadkach prowadzić może do całkowitego zapchania rur i niedrożności całej sieci kanalizacyjnej. To z kolei oznacza problemy i dodatkowe koszty.

Co zrobić ze zużytym olejem roślinnym w domu?

Ilości oleju po smażeniu w gospodarstwie domowym nie są może zbyt duże. Jeśli jednak  podliczyć jego zużycie w domach, okazuje się, że co roku wylewamy do zlewów wiele litrów przypalonego tłuszczu. Takie działanie nie pozostaje bez wpływu na stan techniczny rur. Utrudnia również poważnie funkcjonowanie oczyszczalni ścieków. Bakterie rozkładające ścieki komunalne w bio-oczyszczalniach nie są zbyt efektywne w przypadku tłuszczów.

Co zrobić ze zużytym olejem spożywczym, pozostałym po smażeniu frytek lub pączków? Najprostszą metodą na pozbycie się kłopotliwego odpadu jest odczekanie, aż tłuszcz całkowicie wystygnie, a następnie przelanie go do zakręcanej butelki. Taki pojemnik można wyrzucić do pojemnika na odpady zmieszane. Lepszym rozwiązaniem będzie jednak gromadzenie oleju po smażeniu w większym pojemniku (na przykład kilkulitrowym plastikowym kanistrze) i po zapełnieniu oddanie w miejscowym punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK).

Jak rozwiązać problem zużytego oleju w gastronomii?

Zużyty olej po smażeniu może być problemem w gospodarstwach domowych, jednak w punktach gastronomicznych jest to już kwestia naprawdę znacznych rozmiarów. Bary z fast foodami, chińskim jedzeniem na wynos, restauracje hotelowe czy stołówki szkolne wytwarzają nie litry, a hektolitry przypalonego tłuszczu. Co zrobić ze zużytym olejem roślinnym z placówek gastronomicznych?

Najlepszym rozwiązaniem jest podpisanie umowy z wyspecjalizowaną firmą prowadzącą skup frytury. Przedsiębiorstwa takie zajmują się skupem zużytego oleju i jego przetwarzaniem bądź zgodną z prawem utylizacją.  Dzięki takiemu rozwiązaniu, właściciel lokalu gastronomicznego zdejmuje z siebie obowiązek zajmowania się tą kwestią. Firma odbierająca olej zapewnia swoim klientom specjalne, szczelnie pojemniki do przechowywania odpadów oraz odbiór oleju zgodnie z ustalonym harmonogramem. Częstotliwość ustalić można indywidualnie, w zależności od potrzeb. Firma prowadząca skup frytury, wystawia Kartę przekazania odpadu, stanowiącą potwierdzenie, że olej został oddany do utylizacji uprawnionemu podmiotowi.

Takie rozwiązanie pozwala na pozbycie się oleju ze smażenia w sposób zgodny z prawem i bezpieczny dla środowiska. Dodatkowo, jest to również metoda zupełnie niekłopotliwa dla właścicieli lokali gastronomicznych. Jedynym obowiązkiem pracowników restauracji w zakresie utylizacji oleju pozostaje bowiem przelewanie zużytego tłuszczu do dostarczanych przez firmę utylizacyjną pojemników. Całą resztą procedury zajmuje się już odbiorca frytury.

Możliwość komentowania została wyłączona.