jasmin-sessler-5Wfttm2CjeI-unsplash

Karta Przekazania Odpadów – co to jest?

W ostatnim czasie poprzez ciągle zmieniający się klimat coraz więcej osób zaczęło interesować się tematem dbania o środowisko. Zainteresowanie ekologią powinno być bardzo ważnym aspektem w Twoim, Moim, w życiu Nas wszystkich. Szczególnie szkodliwość ciągle zwiększającego się problemu związanego z nadprodukcją plastiku, którego coraz więcej trafia do oceanów oraz wód niszcząc życie występujące w nich. Ponadto w pędzie życia codziennego w dobie chaosu, który przez lata sami napędzaliśmy, mało kto potrafi zatrzymać się i pomyśleć: ” Co dzieje się z tym plastikowym opakowaniem, które dziś wyrzuciłem do kosza przy chodniku?”

Czy na pewno wszystkie odpady, które każdego dnia, chcąc nie chcąc produkują przedsiębiorstwa oraz większe czy mniejsze firmy trafiają tam, gdzie powinny? A może razem z innymi szkodliwymi odpadami takimi jak: tusze do drukarek, baterie itp. Z dnia na dzień coraz mocniej zatruwają planetę, na której chcemy, aby wychowywały się nasze dzieci i wnuki. Z pomocą w weryfikacji tego problemu przychodzi nam Karta Przekazania Odpadów. Jest to dokument, dzięki któremu każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do dokładnego zapisywania skąd, dokąd, przez kogo oraz w jaki sposób odpady są utylizowane. Od 2020 roku KPO występuje tylko w formie elektronicznej. Przedsiębiorca, który nie udokumentuje w jaki sposób odpady z jego firmy są usuwane, zobowiązany jest do zapłaty wysokiej kary.

Obowiązek wystawienia KPO należy do osoby przekazującej odpady. Wyjątkiem jest przekazanie odpadów komunalnych, w którym to osoba odbierająca odpady od właścicieli musi wystawić oraz wypełnić Kartę Przekazania Odpadów. KPO powinna zawierać trzy egzemplarze każda ze stron (posiadacz odpadów, osoba transportująca i odbierający) powinna posiadać po jednym.

W karcie tej powinny znaleźć się:

1. Dane tj. Imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorstwa posiadającego odpady.

2. Miejsce przeznaczenia odpadów.

3. Sposoby gospodarowania nimi i dane o ich pochodzeniu.

4. Miejsce pochodzenia odpadów.

Czym jest Baza Danych Odpadowych (BDO)?

BDO jest internetową bazą danych o produktach i opakowaniach, a także o gospodarce odpadami. W bazie gromadzone są informacje chociażby o wprowadzonych do sprzedaży produktach w opakowaniach np. bateriach, oponach, zużytym sprzęcie elektronicznym i elektrycznym. W BDO znajdują się także informacje o osiągniętych poziomach odzysku oraz recyklingu. Można tam również znaleźć dane na temat ewidencji odpadów oraz ich zagospodarowania. Rejestr ten jest wykorzystywany głównie przez organy administracji państwowej oraz inspekcję ochrony środowiska.

Zgodnie z ustawą z dnia 24 listopada 2017 roku, o zmianie ustawy o odpadach osoby będące:

*wprowadzającym sprzęt,

*zbierającym zużyty sprzęt,

*prowadzącym zakład przetwarzania,

*prowadzącym działalność w zakresie recyklingu lub prowadzącym działalność w zakresie innych procesów odzysku niż recykling, zobowiązane są do złożenia wniosku o zmianę wpisu w nowym rejestrze

Oczywiście samo stworzenie Bazy Danych Odpadowych jest ciężką w realizacji czynnością, zarówno informatyczną, jak i logistyczną. Jednakże Ministerstwo decydujące się na taki krok wierzy, iż ma on szansę pomóc w walce z rozprzestrzeniającymi się w tak szybkim oraz zastraszającym tempie nadmiarem wyrzucanych odpadów. W założeniu BDO ma pomagać głównie przedsiębiorcom, chociażby poprzez zniesienie dotychczasowego prawa nakazującego uzyskania zezwolenia na transport odpadów – teraz wystarczy mieć tylko wpis do systemu.

Osobiście uważamy, że, każdy krok w kierunku lepszego jutra, tym bardziej taki, mający na celu zniwelowanie problemu z odpadami powinien być realizowany. A przestrzeganie zasad związanych z prawidłową utylizacją odpadów nie powinno być przez nikogo ignorowane, po to, aby nam wszystkim żyło się jakościowo lepiej. Wszechobecny plastik nie zatruwał aż tak bardzo wód, powietrza oraz ziemi, a szkodliwe odpady wpływające do gleby wraz z wyrzucanymi przez nieodpowiedzialnych ludzi zużytymi bateriami oraz innymi rzeczami, które nie złożą się tak jak skórka od banana czy ogryzek od jabłka.

Jedna odpowiedź